Billeje | Forsikring | Pakke Tilbud | Før flyrejsen | Om KB Rejsecenter
Til Forsiden Flyrejser Forespørgsel
Ungdomsforsikring
Sikkerhed ud over alle grænser

Her er du: forsiden / forsikring / ungdomsrejseforsikring

Rejseforsikring
Ungdomsrejseforsikring
Seniorrejseforsikring
Årsrejseforsikring
Afbestillingsforsikring
Skirejseforsikring

Forsiden


 


 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ungdomsrejseforsikring til hele verden
For unge under 35 år
Fra 2 dage til 18 måneder

Når du vælger en Gouda rejseforsikring, er du sikret tryghed på rejsen og effektiv assistance, hvis uheldet er ude. Gouda Rejseforsikring fokuserer udelukkende på rejseforsikringer – så vi ved, hvad vi taler om, og det er derfor, at vi kan love dig sikkerhed ud over alle grænser.

GOUDA ALARMCENTRAL
På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig – 24 timer i døgnet. Alarmcentralen råder desuden over praktiserende læger og specialister, sygeplejersker og kriseteam. Med Goudas egen alarmcentral er du sikret hurtig og effektiv hjælp på et sprog, du kan forstå – og hjælpen er aldrig længere end et telefonopkald væk.

UDNYT UNGDOMMEN
Du kan købe Goudas ungdomsrejseforsikringer, så længe du ikke er fyldt 35 år på afrejsedagen. Forsikringen er et prisstærkt alternativ med fokus på de dækninger, du har brug for som ung rejsende. Forsikringens pris er væsentligt lavere end prisen på vores almindelige rejseforsikring.

FULDT FORSIKRET – TILPASNING EFTER DIT BEHOV
En rejseforsikring fra Gouda er som udgangspunkt en totalforsikring. Det betyder, at der f.eks. er en ulykkesdækning og dækning for personlige ejendele med i produktet fra start. Men selvom vores rejseforsikringer er totalforsikringer, har vi stadig lavet dem fleksible, så du har mulighed for at fravælge dækning eller tilkøbe ekstra sikkerhed – alt efter dine behov.

DU KAN FRAVÆLGE:
• Personlige ejendele

DU KAN TILKØBE:
• Udvidet ulykke

EUROPA ELLER OVERSØISK
Hvis du skal rejse i Europa i under en måned, er sygdomsbehandling og hjemtransport dækket af den offentlige rejsesygesikring. Derfor er kortere rejser i Europa meget billigere at forsikre.

Rejser du i Europa i længere tid end en måned, ophører den offentlige rejsesygesikrings dækning – og på rejser uden for Europa dækker den slet ikke. I de tilfælde er du derfor afhængig af en rejseforsikring, uanset om der er tale om et enkelt lægebesøg eller en kompliceret operation.

Rejser du i USA, skal du være opmærksom på, at du skal vælge den dækning, der omfatter USA. Vores rejseforsikringer til USA er lidt dyrere, end vores andre forsikringer, hvilket skyldes, at det amerikanske prisniveau på bl.a. hospitalsophold og lægebehandling er langt højere end i resten af verden.

Endelig skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du skal arbejde eller studere.

SUPER OG STANDARD
Hos Gouda kan du vælge mellem to dækningsalternativer: Super og Standard. Dækningsområderne er stort set de samme, men dækningssummerne varierer, og der er små nuancer i betingelserne.
 
  SUPER
Super er vores bedste og mest solgte forsikring. Beløbsgrænserne er generelt blandt de højeste på markedet. Du kan læse mere om dem i betingelserne, da de ikke alle fremgår af dækningsoversigten.
 
  STANDARD
Et godt alternativ med høje dækninger på sygdom og hjemtransport er Standard. Her er dækningssummerne en smule reducerede i forhold til Superdækningen, og derfor er Standarddækningen en billigere forsikring.

OBS: INGEN FERIEKOMPENSATION OG BØRNERABAT
Der er ikke feriekompensation og børnerabat på en ungdomsrejseforsikring. Spørg efter vores almindelige rejseforsikring, hvis du ønsker disse dækninger.

OBS: HAR DU EN KRONISK ELLER EKSISTERENDE LIDELSE?
Vær opmærksom på, at der gælder begrænsninger for kroniske lidelser og sygdomme, der er til stede ved afrejse. Vi anbefaler derfor, at du får en forhåndsgodkendelse, hvis du skal rejse oversøisk eller ønsker dækning for sygdom/hjemtransport inden for Europa.

Ønsker du en forhåndsgodkendelse, kan du kontakte Gouda og få tilsendt et ansøgningsskema – eller du kan hente det her.

SKAL DU PÅ SKIFERIE?
Hvis du skal stå på ski i mere end halvdelen af dagene på din ferie, skal du have en særlig skirejseforsikring. Spørg efter brochuren hos dit rejsebureau eller hos Gouda.

HVAD ER EUROPA?
Europa er her defineret som af den offentlige rejsesygesikring. Det vil sige: Det geografiske Europa (indtil Uralbjergene), Grønland, Færøerne samt lande i Mellemøsten og Nordafrika med kystlinje til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira og Azorerne. Se en liste over samtlige lande her.

JEG SKAL ARBEJDE/STUDERE – HVAD GØR JEG?
Inden for Europa: Du er ikke dækket af den offentlige rejsesygesikring, hvis du arbejder eller studerer (heller ikke, selvom det kun er på noget af rejsen), søger arbejde, er i praktik eller i det hele taget har et andet formål end ferie. I de tilfælde skal du tegne en rejseforsikring med arbejds- og studieophold.

Uden for Europa: Når du arbejder eller studerer uden for Europa, er du automatisk dækket for sygdom og hjemtransport på din rejseforsikring. Her skal du altså ikke tegne tillæg.

NB!
Dette er en kortfattet, vejledende beskrivelse af forsikringens dækningsomfang. I tilfælde af skade lægges til grund. Betingelserne udleveres sammen med policen og kan desuden ses på.


DÆKNINGSOVERSIGT

DÆKNING

FORSIKRINGSSUMMER

 

SUPER

STANDARD

A

SYGDOM
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse
Hjemtransport


Ubegrænset
Ubegrænset

 
1.000.000
Ubegrænset

B

TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M.
Fysioterapi m.m.
Tandlægebehandling


15.000
3.000


5.000
2.500

C

EKSTRA SIKKERHED
Krisehjælp
Evakuering
Eftersøgning og redning


Ubegrænset
50.000
100.000


1.000.000
50.000
50.000

D

LÆGELIG FEJLBEHANDLING

 1.000.000

 500.000

E

ULYKKE
Ved mén
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald


200.000
50.000
6.000
200.000


100.000
35.000
2.500
100.000

 F

UDVIDET ULYKKE (kan tilkøbes)
Ved mén
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald


 500.000
250.000
Ubegrænset
500.000


200.000
100.000
5.000
200.000 

G

PRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade


10.000.000
5.000.000


5.000.000
2.000.000

H

RETSHJÆLP

100.000

 75.000

I

HJEMKALDELSE
Rejseudgifter


25.000

 
15.000

J

TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE

2 personer

1 person

K

FORSINKET FREMMØDE
Rejse- og opholdsudgifter


Ubegrænset


5.000

L

REJSEDOKUMENTER
Genanskaffelse og transport

 
2.500

 
1.500

M

PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges)
Tyveri m.m.
Dækning af selvrisiko på indboforsikring
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt


6.000
3.000
500/2.000


4.000
2.000
400/1.200

FÆLLESBETINGELSER
Ud over de betingelser, der gør sig gældende for de enkelte dækninger, bør du også være opmærksom på vores fællesbetingelser. I fællesbetingelserne står generelle forudsætninger for vores dækninger, og de kan læses i forsikringsbetingelserne nr. 741.

A) SYGDOM
Gouda dækker, hvis du under rejsen får behov for lægebehandling, medicin (herunder fremskaffelse af hiv-screenet blod), hospitalsophold, ambulancetransport m.v. samt – i de tilfælde det skønnes nødvendigt – hjemtransport. For rejser i Europa træder ovenstående dækning i kraft, når din dækning under det gule sygesikringsbevis ophører. Skader opstået som følge af udøvelse af professionel sport er ikke dækket. Endelig gælder særlige regler for eksisterende sygdomme.

B) TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M.
Gouda dækker tandlægebehandling i tilfælde af akut opstået tandpine samt lægeordineret behandling hos offentlig registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler.

C) EKSTRA SIKKERHED
Krisehjælp
sikrer dig, at der også bliver taget vare på de traumer, der kan opstå i forbindelse med ulykkestilfælde, terrorhandlinger, krig/krigslignende handlinger, gidseltagninger eller naturkatastrofer. Forsikringen dækker krisepsykologisk behandling på stedet. Bliver du under din rejse udsat for terrorhandlinger, gidseltagning eller ufrivillig involvering i krigshandlinger, dækker Gouda også (et begrænset antal) psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark. Endelig giver Goudas krisemedarbejdere telefonisk støtte til dine pårørende.

Evakuering sikrer dig, at du kan komme væk fra et land/område, hvis Udenrigsministeriet pga. krig/krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller terroraktioner eller Statens Seruminstitut pga. en livstruende epidemi anbefaler evakuering. Gouda iværksætter på egen hånd eller sammen med Udenrigsministeriet evakueringen og betaler udgifter hertil.

Eftersøgning og redning sikrer dig, hvis du på din rejse bliver meldt savnet. Flere lande kræver i dag betaling for eftersøgninger, og derfor har Gouda i samarbejde med Udenrigsministeriet udarbejdet en dækning, således at Gouda iværksætter og betaler for eftersøgning og redning, hvis det er nødvendigt. Gouda vil – hvor det er hensigtsmæssigt – samarbejde med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk.

D) LÆGELIG FEJLBEHANDLING
Gouda dækker varige mén, hvis der sker fejl i forbindelse med en hospitalsbehandling i udlandet, som er dækket af Gouda eller den offentlige rejsesygesikring.

E) ULYKKE
Bliver du under rejsen udsat for en ulykke eller et overfald, der medfører en méngrad på minimum 15 %, er du sikret en økonomisk kompensation. Der ydes ikke erstatning under pkt. E for ulykker opstået under nogen former for skiløb. NB! Hvis du ønsker at tegne udvidet ulykkesdækning, se pkt. F.

F) UDVIDET ULYKKE (kan tilkøbes)
Mod et tillæg på 20 % af præmien kan ulykkesdækningen (pkt. E) forhøjes til de angivne summer i tabellen. Samtidig nedsættes grænsen for udbetaling af ménerstatning til minimum 5 % invaliditet. Der ydes ikke erstatning under pkt. F for ulykker opstået under nogen former for skiløb.

G) PRIVATANSVAR
Forsikringen dækker, hvis du under rejsen forvolder skade på tredjemand eller dennes ting, og du bliver kendt erstatningsansvarlig for dette. Bemærk, at der er selvrisiko på dele af denne dækning.

H) RETSHJÆLP
Bliver du under rejsen involveret i en retssag eller tilbageholdt i udlandet, dækker vi dine omkostninger.

I) HJEMKALDELSE
Gouda dækker dine rejseomkostninger, hvis du f.eks. på grund af akut alvorlig opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie (bedsteforældre, forældre, børn, søskende – inklusive visse paprelationer) er nødt til at rejse hjem før tid.

J) TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE
Forsikringen dækker rejse- og opholdsudgifter, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ønsker pårørende tilkaldt og/eller ønsker, at rejseledsagere bliver hos dig under dit sengeleje.

K) FORSINKET FREMMØDE
Hvis du uforskyldt og uforudseligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel på din udrejse fra Danmark, dækker Gouda dine ekstra rejseudgifter. Superdækningen dækker forsinket fremmøde på hele rejsen.

L) REJSEDOKUMENTER
Hvis dine rejsedokumenter, f.eks. pas, kreditkort eller flybilletter, bliver stjålet under rejsen, dækker Gouda nødvendige udgifter til genanskaffelse.

M) PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges)
Gouda yder erstatning, hvis du får stjålet eller beskadiget personlige ejendele, samt hvis din bagage bliver beskadiget eller bortkommer som indskrevet bagage. Én enkelt genstand dækkes maks. med 50 % af forsikringssummen. Hvis værdien af en genstand overstiger 50 %, vil den fulde værdi altså ikke blive refunderet. Ankommer bagagen mere end fem timer forsinket, giver dækningen ret til erstatningskøb eller erstatningsleje. Gouda dækker ligeledes selvrisiko på din indboforsikring.

LØBENDE FORBEDRINGER
Vi tilstræber at være markedets bedste valg for danske rejsende. Derfor forbedrer vi løbende vores dækninger, hvis vigtige forhold ændrer sig. Er der ændringer i forhold til det skrevne her i brochuren og i betingelserne, kan det ses på www.gouda.dk.

OBS! Ændringerne kan kun være forbedringer for dig – de kan aldrig stille dig ringere!

PRISOVERSIGT

REJSER I EUROPA
 

Grundpris

 Pris/måned

Pris/dag
 

Fravalg Pers. Ejendele

Tilvalg Udv. ulykke 

FERIEREJSER UNDER 1 MÅNED:
Super

80

-

7

- 50 %

 +20 % 

Standard

60

-

6

- 50 %

+20 %

FERIEREJSER OVER 1 MÅNED:
Super

200 (inkl. 1 md.)

330

11

-25 % 

+20 % 

Standard

180 (inkl. 1 md.) 

 300 

10 

-25 % 

+20 % 

ARBEJDS- ELLER STUDIEOPHOLD:
Super

75

330

11

-25 %

+20 %

Standard

70

300

10

-25 %

+20 %

 

REJSER I HELE VERDEN EKSKL. USA
 

Grundpris

 Pris/måned

Pris/dag
 

Fravalg Pers. Ejendele

Tilvalg Udv. ulykke 

ALLE REJSER UNDER 1 MÅNED:
Super

240

-

18

- 30 %

 +20 % 

Standard

200

-

17

- 30 %

+20 %

 ALLE REJSER OVER 1 MÅNED:
Super

240

476

17

-25 % 

 +20 % 

Standard

 220 

 420 

15

-25 % 

 +20 % 

 

REJSER I HELE VERDEN INKL. USA
 

Grundpris

 Pris/måned

Pris/dag
 

Fravalg Pers. Ejendele

Tilvalg Udv. ulykke 

ALLE REJSER UNDER 1 MÅNED:
Super

240

-

19

- 30 %

 +20 % 

Standard

200

-

18

- 30 %

+20 %

ALLE REJSER OVER 1 MÅNED:
Super

240

504

18

-25 % 

+20 % 

Standard

 220 

448

16

-25 % 

+20 % 

HAR DU SPØRGSMÅL?
Du er altid velkommen til at kontakte Gouda Rejseforsikring, hvis du har nogle spørgsmål (se bagsiden for kontaktinformation).

GOUDA REJSEFORSIKRING – SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER
Gouda Rejseforsikring er et af Danmarks største rejseforsikringsselskaber. Vi har været i Danmark siden 1994, men har rødder, der går meget længere tilbage. Vi er en del af den hollandske forsikringskoncern Goudse  N.V., der har solgt forsikringer siden 1924 – og som i dag sælger rejseforsikringer i mere end 40 lande. I Danmark beskæftiger vi os udelukkende med rejseforsikringer – så vi ved, hvad vi taler om, og derfor mener vi det, når vi lover dig sikkerhed ud over alle grænser.

GOUDA ALARMCENTRAL – HJÆLP VERDEN RUNDT, DØGNET RUNDT
Gouda Alarmcentral er vores egen døgnbemandede alarmcentral, som med base i København hjælper rejsende verden over. En kompetent medarbejderstab sidder ved telefonerne, og vi har danske læger, sygeplejersker og kriseteam, som er klar til at rykke ud over hele verden. Alarmcentralen giver dig hurtig og effektiv hjælp på et sprog, du kan forstå – og hjælpen er klar døgnet rundt, året rundt, verden rundt.

Tilbage til toppen
| Køb forsikring
 

Designet af LimeFruit Design