Billeje | Forsikring | Pakke Tilbud | Før flyrejsen | Om KB Rejsecenter
Til Forsiden Flyrejser Forespørgsel
Seniorrejseforsikring
Sikkerhed ud over alle grænser

Her er du: forsiden / forsikring /
Seniorrejseforsikring

Rejseforsikring
Ungdomsrejseforsikring
Seniorrejseforsikring
Årsrejseforsikring
Afbestillingsforsikring
Skirejseforsikring

Forside
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning
Til hele verden for personer, der er fyldt 70 år
Til rejser under 1 måneds varighed

Når du vælger en Gouda rejseforsikring, er du sikret tryghed på rejsen og effektiv assistance, hvis uheldet er ude. Gouda Rejseforsikring fokuserer udelukkende på rejseforsikringer – så vi ved, hvad vi taler om, og det er derfor, at vi kan love dig sikkerhed ud over alle grænser.

GOUDA ALARMCENTRAL
På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig – 24 timer i døgnet. Alarmcentralen råder desuden over praktiserende læger og specialister, sygeplejersker og kriseteam. Med Goudas egen alarmcentral er du sikret hurtig og effektiv hjælp på et sprog, du kan forstå – og hjælpen er aldrig længere end et telefonopkald væk.

OBS: FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING
Hvis du rejser uden for Europa, er det en forudsætning, at du har søgt og fået forhåndstilsagn. Du skal derfor udfylde en helbredserklæring, som vi anbefaler, at du udfylder sammen med din læge. Helbredserklæringen skal indsendes til Gouda. Først når du har modtaget forhåndstilsagn fra Gouda, gælder forsikringen.

Rejser du inden for Europa, kan det også være nødvendigt, at du har fået forhåndstilsagn. Læs mere om det under REJSER I EUROPA.

FULDT FORSIKRET – TILPASNING EFTER DIT BEHOV
En rejseforsikring fra Gouda er som udgangspunkt en totalforsikring. Det betyder, at der f.eks. er en ulykkesdækning, dækning for personlige ejendele og feriekompensation med i produktet fra start. Men selvom vores rejseforsikringer er totalforsikringer, har vi stadig lavet dem fleksible, så du har mulighed for at fravælge dækning – alt efter dine behov.

DU KAN FRAVÆLGE:
• Personlige ejendele
• Feriekompensation

UDELUKKENDE DÆKNING I 1 MÅNED
Denne forsikring dækker kun på rejser, der varer i op til 1 måned. Skal du rejse i længere tid, er du ikke dækket af denne forsikring – heller ikke i den første måned.

REJSER I EUROPA
Hvis du skal rejse i Europa, er sygdomsbehandling og hjemtransport dækket af den offentlige rejsesygesikring. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at den offentlige rejsesygesikring har særlige regler for kroniske lidelser eller sygdomme, der var til stede ved afrejsen. Derfor anbefaler vi, at du altid får et forhåndstilsagn fra den offentlige rejsesygesikring, før du tager af sted.

Endelig skal du være opmærksom på, at den offentlige rejsesygesikring kun dækker rene ferierejser. Er dit formål et andet end ferie, er du altså ikke dækket, når du rejser i Europa.

REJSER I RESTEN AF VERDEN
Hvis du rejser uden for Europa, er du aldrig dækket af den offentlige rejsesygesikring. Derfor er det ekstra vigtigt, at du tegner en rejseforsikring, som dækker dig på disse rejser. 

Rejser du i USA, skal du være opmærksom på, at du skal vælge den dækning, der omfatter USA. Vores rejseforsikringer til USA er lidt dyrere, end vores andre forsikringer, hvilket skyldes, at det amerikanske prisniveau på bl.a. hospital og lægebehandling er langt højere end i resten af verden.

SUPER OG STANDARD
Hos Gouda kan du vælge mellem to dækningsalternativer: Super og Standard. Dækningsområderne er stort set de samme, men dækningssummerne varierer, og der er små nuancer i betingelserne.

  SUPER
Super er vores bedste og mest solgte forsikring. Beløbsgrænserne er generelt blandt de højeste på markedet. Du kan læse mere om dem i betingelserne, da de ikke alle fremgår af dækningsoversigten.
 
  STANDARD
Et godt alternativ med høje dækninger på sygdom og hjemtransport er Standard. Her er dækningssummerne en smule reducerede i forhold til Superdækningen, og derfor er Standarddækningen en billigere forsikring. 

HVAD ER EUROPA?
Europa er her defineret som af den offentlige rejsesygesikring. Det vil sige: Det geografiske Europa (indtil Uralbjergene), Grønland, Færøerne samt lande i Mellemøsten og Nordafrika med kystlinje til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira og Azorerne. Se listen over samtlige lande her.

NB!
Dette er en kortfattet, vejledende beskrivelse af forsikringens dækningsomfang. I tilfælde af skade lægges forsikringsbetingelser nr. 761 til grund. Betingelserne udleveres sammen med policen og kan desuden ses på www.gouda.dk.

DÆKNINGSOVERSIGT

DÆKNING

FORSIKRINGSSUMMER

 

SUPER

STANDARD

A

SYGDOM
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse
Hjemtransport


Ubegrænset
Ubegrænset

 
1.000.000
Ubegrænset

B

TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M.
Fysioterapi m.m.
Tandlægebehandling


15.000
3.000


8.000
2.500

C

EKSTRA SIKKERHED
Krisehjælp
Evakuering
Eftersøgning og redning


Ubegrænset
50.000
100.000


1.000.000
50.000
75.000

D

LÆGELIG FEJLBEHANDLING

 1.000.000

 500.000

E

ULYKKE
Ved mén
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald


100.000
50.000
10.000
100.000


50.000
25.000
4.000
50.000

F

PRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade


10.000.000
5.000.000


5.000.000
2.000.000

G

RETSHJÆLP

 100.000

 75.000

H

HJEMKALDELSE
Rejseudgifter


Ubegrænset

 
30.000

I

TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE

2 personer

1 person

J

FORSINKET FREMMØDE
Rejse- og opholdsudgifter

 
Ubegrænset

 
10.000

K

REJSEDOKUMENTER
Genanskaffelse og transport

 
2.500

 
2.000

L

PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges)
Tyveri m.v.
Dækning af selvrisiko på indboforsikring
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt


10.000
3.000
500/2.500


7.000
2.000
400/1.600

M

FERIEKOMPENSATION (kan fravælges)
Økonomisk erstatning

 
Ubegrænset


30.000

FÆLLESBETINGELSER
Ud over de betingelser, der gør sig gældende for de enkelte dækninger, bør du også være opmærksom på vores fællesbetingelser. I fællesbetingelserne står generelle forudsætninger for vores dækninger, og de kan læses i forsikringsbetingelserne nr. 761.

A SYGDOM
Gouda dækker, hvis du under rejsen får behov for lægebehandling, medicin (herunder fremskaffelse af hiv-screenet blod), hospitalsophold, ambulancetransport m.v. samt – i de tilfælde det skønnes nødvendigt – hjemtransport. For rejser i Europa vil dette punkt varetages af den offentlige rejsesygesikring. Vær opmærksom på, at der også gælder særlige regler for eksisterende sygdomme hos den offentlige rejsesygesikring.

B TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M.
Gouda dækker tandlægebehandling i tilfælde af akut opstået tandpine samt lægeordineret behandling hos offentlig registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler.

C EKSTRA SIKKERHED
Krisehjælp
sikrer dig, at der også bliver taget vare på de traumer, der kan opstå i forbindelse med ulykkestilfælde, terrorhandlinger, krig/krigslignende handlinger, gidseltagninger eller naturkatastrofer. Forsikringen dækker krisepsykologisk behandling på stedet. Bliver du under din rejse udsat for terrorhandlinger, gidseltagning eller ufrivillig involvering i krigshandlinger, dækker Gouda også (et begrænset antal) psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark. Endelig giver Goudas krisemedarbejdere telefonisk støtte til dine pårørende.

Evakuering sikrer dig, at du kan komme væk fra et land/område, hvis Udenrigsministeriet pga. krig/krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller terroraktioner eller Statens Seruminstitut pga. en livstruende epidemi anbefaler evakuering. Gouda iværksætter på egen hånd eller sammen med Udenrigsministeriet evakueringen og betaler udgifter hertil.

Eftersøgning og redning sikrer dig, hvis du på din rejse bliver meldt savnet. Flere lande kræver i dag betaling for eftersøgninger, og derfor har Gouda i samarbejde med Udenrigsministeriet udarbejdet en dækning, således at Gouda iværksætter og betaler for eftersøgning og redning, hvis det er nødvendigt. Gouda vil – hvor det er hensigtsmæssigt – samarbejde med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk.

D LÆGELIG FEJLBEHANDLING
Gouda dækker varige mén, som følge af fejl i forbindelse med en hospitalsbehandling i udlandet, som er dækket af Gouda eller den offentlige rejsesygesikring.

E ULYKKE
Bliver du under rejsen udsat for en ulykke eller et overfald, der medfører en méngrad på minimum 15 %, er du sikret en økonomisk kompensation. 

F PRIVATANSVAR
Forsikringen dækker, hvis du under rejsen forvolder skade på tredjemand eller dennes ting, og du bliver kendt erstatningsansvarlig for dette. Bemærk, at der er selvrisiko på dele af denne dækning.

G RETSHJÆLP
Bliver du under rejsen involveret i en retssag eller tilbageholdt i udlandet, dækker vi dine omkostninger.

H HJEMKALDELSE
Gouda dækker dine rejseomkostninger, hvis du f.eks. på grund af akut alvorlig opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie (forældre, børn, børnebørn, oldebørn og søskende – inklusive visse paprelationer) er nødt til at rejse hjem før tid.

I TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE
Forsikringen dækker rejse- og opholdsudgifter, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ønsker pårørende tilkaldt og/eller ønsker, at rejseledsagere bliver hos dig under dit sengeleje.

J FORSINKET FREMMØDE
Hvis du uforskyldt og uforudseligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel på din udrejse fra Danmark, dækker Gouda dine ekstra rejseudgifter. Superdækningen dækker forsinket fremmøde på hele rejsen.

K REJSEDOKUMENTER
Hvis dine rejsedokumenter, f.eks. pas, kreditkort eller flybilletter, bliver stjålet under rejsen, dækker Gouda nødvendige udgifter til genanskaffelse.

L PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges)
Gouda yder erstatning, hvis du får stjålet eller beskadiget personlige ejendele, samt hvis din bagage bliver beskadiget eller bortkommer som indskrevet bagage. Én enkelt genstand dækkes maks. med 50 % af forsikringssummen. Hvis værdien af en genstand overstiger 50 %, vil den fulde værdi altså ikke blive refunderet. Ankommer bagagen mere end fem timer forsinket, giver dækningen ret til erstatningskøb eller erstatningsleje. Forsikringen dækker ligeledes selvrisiko på din indboforsikring.

Bemærk: Hvis du har en gyldig rejsegodsdækning på din indboforsikring, fordobles dækningssummerne på bagageforsinkelse.

M FERIEKOMPENSATION (kan fravælges)
Gouda udbetaler økonomisk kompensation, hvis forsikrede hjemkaldes, hospitalsindlægges eller hjemtransporteres. Rejser du sammen med en ægtefælle eller samlever, får I begge økonomisk kompensation - hvis I begge har tegnet dækning for feriekompensation. 
Gouda dækker desuden, hvis forsikrede pga. sygdom eller tilskadekomst ikke kan gennemføre den planlagte hovedaktivitet på rejsen. I så fald udbetales kompensation til den skadelidte.

LØBENDE FORBEDRINGER
Vi tilstræber at være markedets bedste valg for danske rejsende. Derfor forbedrer vi løbende vores dækninger, hvis vigtige forhold ændrer sig. Er der ændringer i forhold til det skrevne her i brochuren og i betingelserne, kan det ses på www.gouda.dk.
 
REJSER I EUROPA
 
Grundpris
 Pris/dag
Fravalg
Feriekomp.
Fravalg
Pers. ejendele
FERIEREJSER UNDER 1 MÅNED:
Super
85
10
- 30 %
- 30 %
Standard
75
9
- 30 %
- 30 %

 
REJSER I HELE VERDEN EKSKL. USA
 

Grundpris

 Pris/dag

Fravalg
Feriekomp.

Fravalg
Pers. ejendele

FERIEREJSER UNDER 1 MÅNED:
Super

550

29

- 20 %

- 20 %

Standard

500

26

- 20 %

- 20 %


REJSER I HELE VERDEN INKL. USA
 

Grundpris

Pris/dag

Fravalg
Feriekomp.

Fravalg
Pers. ejendele

FERIEREJSER UNDER 1 MÅNED:
Super

710

33

- 20 %

- 20 %

Standard

640

30

- 20 %

- 20 %

HAR DU SPØRGSMÅL?
Du er altid velkommen til at kontakte Gouda Rejseforsikring, hvis du har nogle spørgsmål.

GOUDA REJSEFORSIKRING – SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER
Gouda Rejseforsikring er et af Danmarks største rejseforsikringsselskaber. Vi har været i Danmark siden 1994, men har rødder, der går meget længere tilbage. Vi er en del af den hollandske forsikringskoncern Goudse Schadeverkeringen N.V., der har solgt forsikringer siden 1924 – og som i dag sælger rejseforsikringer i mere end 40 lande.

I Danmark beskæftiger vi os udelukkende med rejseforsikringer – så vi ved, hvad vi taler om, og derfor mener vi det, når vi lover dig sikkerhed ud over alle grænser.

GOUDA ALARMCENTRAL – HJÆLP VERDEN RUNDT, DØGNET RUNDT
Gouda Alarmcentral er vores egen døgnbemandede alarmcentral, som med base i København hjælper rejsende verden over. En kompetent medarbejderstab sidder ved telefonerne, og vi har danske læger, sygeplejersker og kriseteam, som er klar til at rykke ud over hele verden.

Alarmcentralen giver dig hurtig og effektiv hjælp på et sprog, du kan forstå – og hjælpen er klar døgnet rundt, året rundt, verden rundt.

Tilbage til toppen
| Køb forsikring
 

Designet af LimeFruit Design